Dehcos

De onderstaande privacyverklaring heeft betrekking op https://www.dehcos.nl.
De privacyverklaring van onze webshops kunt u hier bekijken.

https://www.dehcos.nl, gevestigd aan Wilhelminastraat 19b 5991AX Baarlo Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.dehcos.nl
Wilhelminastraat 19b
5991AX Baarlo
Nederland
+31(0)777114367

Henry Peeters is de Functionaris Gegevensbescherming van Dehcos onder nummer FG003485 bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hij is te bereiken via klantenservice@dehcos.nl.

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Veiligheid

Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens erg belangrijk. Daarom maken wij op alle pagina’s gebruik van een SSL beveiligde internetverbinding. Dan krijgen anderen niet de kans om stiekem mee te kijken. Via SSL worden alle gegevens versleuteld over internet verstuurd. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in uw browser.

De persoonsgegevens die wij verwerken:

Dehcos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en/of achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@dehcos.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken bij het invullen van ons product advies formulier

Alleen indien u gebruik maakt van ons product advies formulier verwerkt Dehcos de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: ras & gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Dehcos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U advies te kunnen geven over het gebruik van onze diensten en producten
 • Dehcos analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming

Dehcos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dehcos) tussen zit.

Hoe lang we gegevens bewaren

Dehcos zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dehcos deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dehcos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dehcos gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dehcos gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Functionele cookies:

Cookie: www.dehcos.nl 

Naam: cookie_notice_accepted
Functie: Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: api.instagram.com 

Naam: csrftoken
Functie: Gebruikt door instagram om Cross-Site Request Forgery (CSRF) aanvallen te voorkomen.
Bewaartermijn: 1 jaar

Naam: rur
Functie: Niet geclassificeerd.
Bewaartermijn: Sessie (Deze wordt verwijderd op het moment dat de browser wordt afgesloten).

Naam: urlgen
Functie: Niet geclassificeerd.
Bewaartermijn: Sessie (Deze wordt verwijderd op het moment dat de browser wordt afgesloten).

Cookie: .jotform.com

Naam: theme
Functie: Gebruikt door Jotform om een formulier in te kunnen vullen.
Bewaartermijn: 1 maand

Naam: userReferer
Functie: Gebruikt door Jotform om een formulier in te kunnen vullen.
Bewaartermijn: 1 maand

Naam: guest
Functie: Gebruikt door Jotform om een formulier in te kunnen vullen.
Bewaartermijn: 1 maand

Naam: __cfduid
Functie: Cloudflare cookie welke wordt gebruikt door Jotform om vertrouwd webverkeer te identificeren.
Bewaartermijn: 1 jaar

Naam: PHPSESSID
Functie: Gebruikt door Jotform om een formulier in te kunnen vullen.
Bewaartermijn: Sessie (Deze wordt verwijderd op het moment dat de browser wordt afgesloten).

Analytische cookies:

Cookie: .dehcos.nl 

Naam: _ga
Functie: Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Gebruikt door Google Analytics.
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam: _gat
Functie: Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. Gebruikt door Google Analytics.
Bewaartermijn: 1 minuut

Naam: _gid
Functie: Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Gebruikt door Google Analytics.
Bewaartermijn: 24 uur

Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij het volgende gedaan:

 • Een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd;
 • Wij hebben ‘gegevens delen’ bij Google Analytics uitgezet;
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dehcos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@dehcos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dehcos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dehcos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@dehcos.nl.

© 2003 - 2023 Dehcos Salons B.V. | Wilhelminastraat 19b | 5991AX Baarlo Lb | T: 077 711 4367 E: info@dehcos.nl  |  KvK: 72983434  |  BTW: NL859308819B01